Return To Mobile Version
Skip to main content

Klike Kouri al nan byen vit kite sit sa a. Aprann plis
Pou èd touswit, tanpri rele Liy Dirèk pou Vyolans Domestik nan Florid la nan 1-800-500-1119

Escape this site quickly

Caucus Riral

FCADV Caucus Riral la sé yon kowalisyon nan tout eta ki fè pati de defansè ak patnè ki alye ki gen yon enterè nan édé moun ki sové anba vyolans domestik, vyolans kourtwazi, atak seksyèl ak asèlman. Misyon nan Caucus la sé nan adrès baryè yo ki fè yo inik nan moun ki sové k ap viv nan kominoté riral yo atravè edikasyon ak sipò. Nou kwè angajman nou yo levé baryè sa yo; sé yon étap enpòtan pou meté fen nan vyolans kont moun k ap viv nan kominoté riral yo ak tout koté. Caucus Riral la poté moun kap defann ak patnè kominotè yo ansanm nan rezo, patajé lidé, ak diskité sou apwòch inovatè ak materyèl yo.

Caucus la ouvè a piblik jeneral la; moun ki gen yon pasyon ki simonté baryè ak adresé bezwen yo inik nan moun ki sové anba vyolans domestik nan zòn riral yo. Manm yo ka gen ladan defansè nan domestik vyolans, ofisye ki fè respekté lalwa, ajans sèvis , ak alye nan kominoté a

Pou plis enfòmasyon sou FCADV Caucus Riral la ak lòt kokus FCADV, ki gen ladan enfòmasyon kontak pou Prezidan Caucus la, wè paj la FCADV Caucus page.  Bwochi FCADV Caucus Riral disponib pou wè, download, ak patajé.

Jwenn enfòmasyon sou Reyinyon Caucus Riral yo ak evènman nan paj Evènman FCADVSwiv Caucus Riral la Riral sou Facebook.

Back to top